Meny

Villa Strömsro Kapitalförvaltning

Våra tjänster

 • Kapitalförvaltning
  • Kapitalbevarande förvaltning
 • Analyser
  • Vi är en oberoende aktör på finansmarknaden vilket ger oss utrymma att själva göra vår analys.
 • Second opinion
  • Vi ger dig en helhetsbild av din befintliga portfölj. Beräknar risker, historiska avkastning, förväntad avkastning, nyckeltal, portföljen ur ett CAPM perspektiv, din kostnad för förvaltningen, ger dig en åsikt om valet av tillgångar. Vi redovisar våra slutsatser skriftligt och via ett möte får ni möjlighet att ställa följdfrågor till oss.

 

I vår förvaltning tar vi avstamp i makroekonomin. Där vägar möts och skiljs finns många möjligheter. För en kapitalägare efterfrågas ofta en diskussionspartner kring hur förmögenheten ska placeras. Om du är kund hos oss får du en oberoende förvaltning inriktad på att sätta konkreta mål kring avkastning, risker, tillgångsallokering och taktisk/strategisk portföljstrategi. Syftet är att kunna ge dig som kund en effektiv och bra kapitalförvaltning. Vi börjar alltid med ett möte för att diskutera era tidigare erfarenheter och lära känna varandra. För ett lyckosamt samarbete som varar över tid krävs alltid två vinnare.

Om oss

Om mig, Henrik Gustavsson.

Det var med en stor portion av tur som allt startade för nästan tjugo år sedan. Efter att ha lyckats köpa Ericsson aktier i spåren av It-bubblan 2002. Den affären blev ett tydligt startskott för ett brinnande intresse som präglat mig sedan dess.

Därefter bar det av till programmet finansiell ekonomi och makroekonomi på högskolan. De första åren efter studier tillbringade jag på Swedbank och deras Private Banking desk i Jönköping och det småländska höglandet. En spännande skola där jag fick uppleva och lära mig mycket. Det som fastnat djupast är nog utbrottet av finanskrisen 2007–2008 och hur den dåvarande ledningen inom banken gjorde allt i sin makt för att båten inte skulle sjunka.  Med minsta möjliga marginal lyckades man.

Åtta år senare antog jag nya utmaningar, nu på Ulricehamnssparbank. Med uppdraget som min dåvarande vd Lars Karlsson uttryckte ”När ulricehamnare tänker på kapitalförvaltning ska de tänka på Ulricehamnssparbank”. En diger uppgift men samtidigt spännande och stimulerande. Samtidigt började jag läsa ekonomi igen denna gång på handelshögskolan i Stockholm. En mycket krävande uppgift där jag efter två års intensivt studerande kunde titulera mig Certified European Financial Analyst, CEFA. Min vardag består och har under hela mitt yrkesliv inneburit att tolka och analysera information. Göra beräkningar utifrån kundens önskan om avkastning på sitt kapital. Men framför allt att begränsa sannolikheten att förlora. För att lyckas med det krävs möjligheter att handla i olika tillgångsslag. En portfölj bör kunna innehålla både aktier, obligationer, fonder, råvaror, derivat och valutaexponeringar.

Under mina femton år på Swedbank och sparbanken har jag jobbat mot privatkunder, företagskunder, stiftelser, kyrkor & församlingar. Jag älskar mitt jobb det är verkligen en ynnest att få möjligheten att jobba med ett av sina största intressen.

 

 

Om mig, Ingegerd Axelsson heter jag och bor i Ulricehamn. Ekonomi och samhällsfrågor har alltid varit ett stort intresse för mig.

Efter ekonomiska programmet på gymnasiet började jag jobba på Jönköpings stad och länssparbank, året var 1975, där arbetade jag bl.a. på flera olika avdelningskontor som fanns på den tiden. Efter tre år flyttade jag tillbaka till Ulricehamn och började då på Ulricehamns Sparbank, till att börja med i kassan och senare blev jag ansvarig för ett nyöppnat avdelningskontor i Timmele. Efter några år fick jag möjlighet att börja som aktiemäklare på bankens aktieavdelning. Detta var år 1999, mitt under IT-eran och vi var fyra personer som mäklade aktier och optioner. Telefonerna ringde i ett och kunderna stod i kö, det var före internetbankens tid. Börsen steg och steg, kunderna tjänade mycket pengar. Sedan sprack IT-bubblan och luften gick ur marknaden. Jag fick då vara med och bygga upp bankens förmögenhetsavdelning som sedan blev Private Banking.

Att ge kunderna god service och vara tillgänglig för dem har alltid varit viktigt för mig. De många fina kundkontakterna jag haft under åren har gjort att det varit roligt att gå till jobbet varenda dag. Det har varit intressant att möta många olika företagskunder och höra deras livsberättelser om hur de startat och byggt upp sina företag, fått dem att utvecklas och ge arbete åt många människor.  Det har betytt mycket för min hembygd.

Under alla år har jag fått uppleva flera kriser och krascher på börsen såsom 90-talskrisen, it-kraschen, terrrorattentaten den 11 september 2001 och finanskrisen 2008. Ibland när det varit som mörkast har jag tänkt att ”nu vågar väl kunderna aldrig börja investera igen.” Men varje gång har konjunkturen återhämtat sig och börsen kommit igen med full styrka. Det är därför det är så intressant att få vara en del av detta och hjälpa kunder att få en god ekonomi och en god avkastning på sitt kapital!

 

Kontakta Ingegerd på Ingegerd.axelsson@villastromsro.se

Vanliga frågor

Detta är några exempel på frågor som vi kan hjälpa till med.

 • Vilken risk passar mig eller min organisation bäst? Vad innebär den risken för oss?
 • Harmoniserar ert avkastningskrav med vad ni kan tänka er att förlora?
 • Vilka tillgångar passa i vår strategi? Vad kan vi förvänta oss av dem i framtiden?
 • Orkar jag eller vi med stora svängningar i tillgångspriserna?
 • Ska vi rebalansera portföljen efter kurssvängningar?
 • Hur kan vi skydda kapitalet i tider av oro?
 • Vem bär ansvar för allokeringen i portföljen?
 • Vem föreslår proaktiva förändringar i portföljen?
 • Behöver vi upprätta en placeringspolicy för att underlätta uppdraget?

En oberoende aktör

Villa Strömsro Kapitalförvaltning AB är en oberoende aktör på den finansiella marknaden. Att vara oberoende innebär att vi endast tar betalt av kunden. Vi får inte betalt från någon tredjepart. Det underlättar vårt arbete genom att kunna erbjuda dig som kund den portfölj av värdepapper som ger högst förväntad avkastning i förhållande till en given risk.

Bank

Villa Strömsro Kapitalförvaltning AB jobbar tillsammans med Nordnet Bank AB. Nordnet tillhandahåller depåer, konton, Investeringssparkonton och försäkringar där du som kund förvarar dina värdepapper. Genom Nordnets app eller internet banken loggar ni enkelt in med Mobilt BankID för att se ert innehav.

Kontakta oss

Villa Strömsro Kapitalförvaltning AB

henrik.gustavsson@villastromsro.se

Tel. +46 704 224485

  Svensk Värdepappersservice

  Villa Strömsro Kapitalförvaltning AB är ett anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (556324-5447). Svensk Värdepappersservice är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Att vara anknutet ombud innebär att vara knuten till ett fristående värdepappersbolag, i vårt fall Svensk Värdepappersservice, som granskar våra affärer och vår dokumentation.

  Svensk Värdepappersservice ansvarar också för att vår verksamhet följer de regler och riktlinjer som råder på den svenska värdepappersmarknaden och att du som kund erhåller det kundskydd du har rätt till. Syftet är att kunna erbjuda dig som kund en trygg och kvalitetssäkrad finansiell rådgivning.

  För mer information om Svensk Värdepappersservice se www.svenskvpservice.se.

  Klagomål

  Om du som kund av någon anledning är missnöjd med Villa Strömsro kapitalförvaltning AB och inte kan lösa problemet med rådgivaren, ska du kontakta klagomålsansvarig på SVP skriftligen:

  Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB
  Klagomålsansvarig
  Grev Turegatan 14, 4tr
  114 46 Stockholm
  E-post: klagomalsansvarig@svenskvpservice.se
  För ytterligare information, se www.svenskvpservice.se