Meny

Villa Strömsro Kapitalförvaltning

Våra tjänster

 • Kapitalförvaltning
  • Kapitalbevarande förvaltning
 • Analyser
  • Vi är en oberoende aktör på finansmarknaden vilket ger oss utrymma att själva göra vår analys.
 • Second opinion
  • Vi ger dig en helhetsbild av din befintliga portfölj. Beräknar risker, historiska avkastning, förväntad avkastning, nyckeltal, portföljen ur ett CAPM perspektiv, din kostnad för förvaltningen, ger dig en åsikt om valet av tillgångar. Vi redovisar våra slutsatser skriftligt och via ett möte får ni möjlighet att ställa följdfrågor till oss.

 

I vår förvaltning tar vi avstamp i makroekonomin. Där vägar möts och skiljs finns många möjligheter. För en kapitalägare efterfrågas ofta en diskussionspartner kring hur förmögenheten ska placeras. Om du är kund hos oss får du en oberoende förvaltning inriktad på att sätta konkreta mål kring avkastning, risker, tillgångsallokering och taktisk/strategisk portföljstrategi. Syftet är att kunna ge dig som kund en effektiv och bra kapitalförvaltning. Vi börjar alltid med ett möte för att diskutera era tidigare erfarenheter och lära känna varandra. För ett lyckosamt samarbete som varar över tid krävs alltid två vinnare.

Om oss

Om mig, Henrik Gustavsson.

Det var med en stor portion av tur som allt startade för nästan tjugo år sedan. Efter att ha lyckats köpa Ericsson aktier i spåren av It-bubblan 2002. Den affären blev ett tydligt startskott för ett brinnande intresse som präglat mig sedan dess.

Därefter bar det av till programmet finansiell ekonomi och makroekonomi på högskolan. De första åren efter studier tillbringade jag på Swedbank och deras Private Banking desk i Jönköping och det småländska höglandet. En spännande skola där jag fick uppleva och lära mig mycket. Det som fastnat djupast är nog utbrottet av finanskrisen 2007–2008 och hur den dåvarande ledningen inom banken gjorde allt i sin makt för att båten inte skulle sjunka.  Med minsta möjliga marginal lyckades man.

Åtta år senare antog jag nya utmaningar, nu på Ulricehamnssparbank. Med uppdraget som min dåvarande vd Lars Karlsson uttryckte ”När ulricehamnare tänker på kapitalförvaltning ska de tänka på Ulricehamnssparbank”. En diger uppgift men samtidigt spännande och stimulerande. Samtidigt började jag läsa ekonomi igen denna gång på handelshögskolan i Stockholm. En mycket krävande uppgift där jag efter två års intensivt studerande kunde titulera mig Certified European Financial Analyst, CEFA. Min vardag består och har under hela mitt yrkesliv inneburit att tolka och analysera information. Göra beräkningar utifrån kundens önskan om avkastning på sitt kapital. Men framför allt att begränsa sannolikheten att förlora. För att lyckas med det krävs möjligheter att handla i olika tillgångsslag. En portfölj bör kunna innehålla både aktier, obligationer, fonder, råvaror, derivat och valutaexponeringar.

Under mina femton år på Swedbank och sparbanken har jag jobbat mot privatkunder, företagskunder, stiftelser, kyrkor & församlingar. Jag älskar mitt jobb det är verkligen en ynnest att få möjligheten att jobba med ett av sina största intressen.

 

 

Vanliga frågor

Detta är några exempel på frågor som vi kan hjälpa till med.

 • Vilken risk passar mig eller min organisation bäst? Vad innebär den risken för oss?
 • Harmoniserar ert avkastningskrav med vad ni kan tänka er att förlora?
 • Vilka tillgångar passa i vår strategi? Vad kan vi förvänta oss av dem i framtiden?
 • Orkar jag eller vi med stora svängningar i tillgångspriserna?
 • Ska vi rebalansera portföljen efter kurssvängningar?
 • Hur kan vi skydda kapitalet i tider av oro?
 • Vem bär ansvar för allokeringen i portföljen?
 • Vem föreslår proaktiva förändringar i portföljen?
 • Behöver vi upprätta en placeringspolicy för att underlätta uppdraget?

En oberoende aktör

Villa Strömsro Kapitalförvaltning AB är en oberoende aktör på den finansiella marknaden. Att vara oberoende innebär att vi endast tar betalt av kunden. Vi får inte betalt från någon tredjepart. Det underlättar vårt arbete genom att kunna erbjuda dig som kund den portfölj av värdepapper som ger högst förväntad avkastning i förhållande till en given risk.

Bank

Villa Strömsro Kapitalförvaltning AB jobbar tillsammans med Nordnet Bank AB. Nordnet tillhandahåller depåer, konton, Investeringssparkonton och försäkringar där du som kund förvarar dina värdepapper. Genom Nordnets app eller internet banken loggar ni enkelt in med Mobilt BankID för att se ert innehav.

Kontakta Oss

Villa Strömsro Kapitalförvaltning AB

henrik.gustavsson@villastromsro.se

Tel. +46 704 224485

  Villa Strömsro Kapitalförvaltning AB, org.nr. 559184-6182, är ett registrerat anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (SVP), org.nr. 556324–5447. SVP är ett värdepappersbolag under tillsyn av Finansinspektionen enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Att vara anknutet ombud till ett fristående värdepappersbolag, i vårt fall SVP, innebär att vi verkar under SVP:s tillstånd och namn avseende investeringstjänsterna investeringsrådgivning samt mottagande och vidarebefordran av order i fråga om finansiella instrument. SVP granskar vår rådgivning och dokumentation och säkerställer att verksamhet följer de regler som gäller för den svenska värdepappersmarknaden. Granskningen syftar till att kvalitetssäkra rådgivningen och ge kunder det skydd som de har rätt till.  

  Om du är missnöjd med, eller har funderingar eller frågor avseende de investeringstjänster vi har erbjudit, ber vi dig i första hand kontakta oss på Ombudsbolaget. Förhoppningsvis kan vi tillsammans reda ut aktuella omständigheter för att hitta en lösning. Det finns alltid möjlighet att framställa klagomål till SVP. Klagomålet ska framföras skriftligen och ställas till nedanstående adress (post eller e-post).

  Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB
  Klagomålsansvarig
  Grev Turegatan 14, 4tr
  114 46 Stockholm
  E-post: klagomalsansvarig@svp.se

  För vidare information om Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB, se www.svp.se

  Investeringsrådgivning

  Som anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (SVP) omfattas vi av deras hållbarhetsförklaring avseende den del av vår verksamhet som utgör investeringsrådgivning.

  För att läsa mer om SVP:s arbete med hållbarhet, se https://www.svp.se/om-oss/hallbarhet/